שלוש כוסות

3 כוסות
וכולן *מחוברות*
האויר שמוכל בתוכן
מחבר ועוטף מהשפה סביבן.

3 כוסות
אין לנו אפילו הגדרה טובה
מהי כוס
אבל אנחנו *מרגישים*
שכולן זהות
ורק החיצוניות שלהן שונה.

3 כוסות
עשויות מחומר שונה
ובעצם כשמתקרבים אליהן
החיצוניות
נעלמת.

זו לא כוס נייר, אלא נייר בצורת כוס.
אני חותך ומקמט אותה
ונשארתי עם נייר ביד,
פוררתי את הנייר וקבלתי אבקה.

החומר המפריד נעלם
מעולם לא היה
אנחנו בנויים לאהבה