דאגלס הארדינג- תרגילים מתוך ראה מי כאן, אודיו Audio

בקטעי השמע הבאים חלק מהתרגילים מתוארים מזוית עבודת החיים של דאגלס הארדינג