הווה חווה

למרות שאינני מסכים בקטע של הרדיפה אחרי ה"אושר", הרגע הזה הוא הרגע הכי טוב שיש- ואין מלבדו, מגובה מחקרית: