שכן

יש לי שכן לחניה, זעוף וכפוף עם וולבו ישנה.
אני תמיד מתרחק מאש הזעף ומחנה כמה שיותר על- בטוח בצד.
לפני שבוע צצה בחניה יונדאי משפחתית חדשה.
פגשתי אותו היום והוא חייך לראשונה מזה 7 שנים להכרותנו ואפילו שאל לשלומי.
פתאם הבנתי שהוא חיכה לרכב כדי להיות בן- אדם.
מייד התחלתי לחפש איפה אני עושה את זה לעצמי.