חיבור

חיבור להוויתך
היא סוג של תפילה
שמפיצה אור וחום.
צא מעט מעצמך
ותבין שבאור שוכנת התבונה
ובחום- החמלה.

בנדודיך על פני כוכב לכת זה,
נסה להבחין בצורתם הממשית של השמיים והארץ
הדבר יתאפשר בעוצמת הקבוצה
בחדוות עשייה מתוך תנועת האומץ ולא
מתוך קיפאון אימת הפחד
אם תרצה ותחליט שאתה פועל ומגיב מתוך ההוויה.