הידיעה- תחושה בסיסית "אני חווה את הדברים"

תמליל:
שאלה-
מה משותף לכול הדברים כולם?

טוב- חוצמה חוק השינוי המתמיד..
מה עוד משותף לכול הדברים?

מה משותף תחושתית לכול ההתנסויות?
האם תרצו לבדוק את זה איתי ביחד?

אז בבקשה תעקבו אחרי באופן לוגי
ההתנסויות הן שלכם, מחקירה עצמאית
אין שום דבר תיאורטי בשיטה הזו
הן מיידיות, בסיסיות
אינכם זקוקים להאמין בדבר, רק לראות.

אז אנחנו שומעים את המילים- אלא המילים שיוצאות מהפה שלי עכשיו,
אנחנו מחבקים את הילד,
או מריחים פרח..
מה משותף לכולם?

כל ההתנסויות, אבל ממש כולן..
מלוות* בידיעה* ש
*אני הוא שחווה אותם*
זו תחושת הידיעה.

האם באמת כול הדברים שבעולם?
כל ההתנסויות בלי יוצא מהכלל?
כדרכנו- זו הזמנה לתרגול:
הביטו בדבר סביבכם
האם תוכלו להרגיש את תחושת הידיעה,
היא מתלווה לאותו דבר

תחושת הידיעה כי אני הוא זה שחווה את הדבר
ועתה, האם נוכל למצוא משהו, משהו עלי- אדמות בלי התחושה הזו?
אולי מחשבה? או רעיון? דמיון? ננסה להזכר בחלום שחלמנו בלילה?
אפילו הידיעה שקיים קיר מאחוריך כעת
אפילו ההנחה הזו עטופה
ברקע: אני הוא זה שחווה ויודע את הדבר.

זו תחושת הקיום הבסיסית,
אני אוהב לבדוק אותה ורוצה לומר: אצלי היא מתלווה להכול,
איך אצלכם?

אם אשאל אדם ברחוב
האם את או אתה מודע?
מה לדעתכם הוא יענה?
בדקתי, באמת, וכולנו עונים- "כן אני מודע"
טוב- חוץ מאלו שמתלוננים לשוטר שעמד שם ליד
ואלו שבטוחים שאתה מוכר להם משהו

אם אשאל אותך את אותה שאלה?
ונבדוק יחד, למה התייחסת כששאלתי- "האם את מודעת"?
מה התייחסת בפנימיותך כדי לחזור בביטחון מלא ולאמר- "כן"?
לחווייתי- אנחנו בוחנים את תחושת הקיום הבסיסית, ומכאן מסיקים "כן אני מודע"

זו קריאה לחיים, להתעוררות-
של העולם,
כח החיים מזמן אותך
להכיר את עצמך- את נוכחותך הערה- דרך ההתנסויות.
דרך הדברים כולם.
להיות ער לאותה תחושת ידיעה קיומית.

כי אז המחיצות שבין
הגוף ועולם נעלמות.
הפנימיות והחיצוניות מקבלות את אותה איכות.

אנחנו יכולים לבחור להיות הגוף
ואז בפנים אנחנו- מחשבות, רגשות, תחושות
ובחוץ יש חומר ואנרגיה.. וזהו.

אבל זו זכות גדולה יותר לבחור להרגיש
ולא רק לראות ולשמוע:
תחושת הידיעה, מוסיפה "אותי" לעולם
היא מוכיחה שאנחנו יותר מהגוף שלנו
ידיעה שהיא תמיד זמינה, תמיד נוכחת.

ברגע שתרגישו את תחושת הידיעה- תחושת הקיום הבסיסית
את אתה זוכרים את עצמכם,
זו זכירה מסוג ראשון
שימו לב שלא אמרתי- תאמינו אלא ממש תרגישו, תחוו

בואו נרגיש את זה ביחד:
רגשנו שאין דבר מחוץ לידיעתנו, אז נוכל להפנים:
כל מה שאין עימו תחושת קיום בסיסית
איננו קיים! נקודה.
"אין דבר שקיים מחוץ לתודעה"

תחושת הקיום הבסיסית היא האמת
הראשונית שלנו
האמת שאינה ניתנת לעוררין.
כל הרעיונות והתובנות החכמות של פייסבוק.. ושל אודי
כולן צפות בתוך ועל רקע התודעה.

אם כך הגענו לחלק הכי חשוב להפעם:
המסקנה המיידית היא
אם איני חווה את תחושת הידיעה
אני עצמי לא קיים.
האם יש אחר שיכול להיות מרחב עבורי?
אז אינני קיים! שוב נקודה.

איזה יופי- זו תובנה כל כך מוכרת
אבל אנחנו מכווני אובייקטים ולכן
היא פשוט שקופה לנו.
אני קורא להתבוננות הזו
"המדע של הגוף הראשון"

לחוות את מי שאנחנו באמת-
להקשיב איך כל הדברים בעולם- מוארים באור שלנו
של הידיעה
זהו שער הבסיס.

הנה הבנו עד כמה פשוט להיות בהארה חווייתית
ועד כמה מחוברת התודעה שהננו- אל העולם כולו!

עקבו אחרי ההתנסויות הבאות
ונתקדם צעד צעד בדרך אל עצמנו האמיתי- בדרך הביתה