דאגלס הארדינג- ראה מי כאן

בסדרת וידיאו זו דאגלס הארדינג Douglass Harding
מדגים חלק מהתרגילים ומסביר באופן חווייתי את עקרון ה"אל- ראש" הזני ומרחיב לכול עבודת חייו

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריותכללי